(¯`·.º-:¦:- Phần thưởng đua top -:¦:-º.·´¯)

PHẦN THƯỞNG ĐUA TOP

Thời gian trao thưởng:  19h00   ngày 27/2/2018

Căn cứ vào danh sách top của bảng xếp hạng trong game

 

ĐUA TOP VÕ LÂM

 Phần thưởng 

TOP 01

+ 300 Thiên Mã Lệnh

+200 Thẻ tích điểm

 +Danh Hiệu Võ Lâm Top 1

 

TOP 02

+ 250 Thiên Mã Lệnh

+150 Thẻ tích điểm

 +Danh Hiệu Võ Lâm Top 2

 

TOP 03

 + 200 Thiên Mã Lệnh

+100 Thẻ tích điểm

 +Danh Hiệu Võ Lâm Top 3.

 

TOP 04

+ 100 Thiên Mã Lệnh

+70 Thẻ tích điểm


ĐUA TOP TÀI PHÚ

TOP 1 :

[VIP cấp 7]  HOA THẦN MÃ NGỰA

500 thẻ tích điểm

Danh hiệu TOP 1 TÀI PHÚ

TOP 2:

[Vip cấp 6 ]  Tuyệt thế tuyết vũ

400 thẻ tích điểm

Danh  hiệp TOP 2 TÀI PHÚ

TOP 3

[Vip cấp 5]  Hãn Huyết Thần Mã

300 thẻ tích điểm

Danh hiệu TOP 3 TÀI PHÚ

TOP 4

[Vip cấp 4 ]  Ức Vân

200 Thẻ tích điểm

 

 

ADMIN Ngày đưa tin :  [07/03/2016]
Thay mặt BQT